SpeechDesigner er en enkel og velprøvd metode, hvor vi bruker lyd, rytme, elastisitet og intonasjon. Metoden er utviklet i samarbeid med eksperter innen fagfeltene; nevrovitenskap, logopedi og pedagogikk, og med Universitet i Oslo som referansepartner.

Vårt mål
Bidra til at fremmedspråklige får større muligheter gjennom ny og bedre uttale.

Hvordan vi snakker er vel så viktig som hva vi sier for å bli forstått.

Kontakt oss i dag