Kurset er et uttaleprogram som er basert på et modulbasert verktøy med SmartMotion-metoden, en enkel og velprøvd metodikk hvor vi kartlegger, underviser, måler og følger opp uttaleforbedringen. Vi trener på viktige uttaleaspekter som lyd, rytme, elastisitet og melodi.

SmartMotion-metoden er utarbeidet i samarbeid med eksperter innen fagfeltene; nevrovitenskap, logopedi og pedagogikk.
 
Kurset er delt opp i to kursdager av 3 timer. Test gjennomføres før og etter kurset.

 

Vi garanterer kraftig forbedring av uttalen din når du bruker våre verktøy.