DesignMEG er et innovativt, effektivt og intensivt kursprogram for minoritetsspråklig ansatte innen renhold, helse- og omsorgstjenester. Her får den enkelte forbedre sin egen uttale og kulturforståelse og dermed bygge tilhørighet, trygghet og identitet på arbeidsplassen.

En økende grad av ansatte innen renhold, helse- og omsorgstjenester er i dag minoritetsspråklige. I deres arbeidssituasjon kan de få problemer, og møte utfordringer, med å forstå og gjøre seg forstått, både på uttale og ikke-verbal kommunikasjon. Arbeidssituasjoner hvor de ansatte opplever at de ikke alltid blir forstått eller forstår kommunikasjonen på arbeidsplassen, kan bidra til usikkerhet som gjør at det blir en ekstra terskel for dem å snakke norsk. Dette igjen påvirker arbeidsmiljø, inkludert egen trivsel og mestring.

 

Praktisk informasjon om kurset

Kurset gjennomføres digitalt med kursholder, og går over 2-3 dager i løpet av en 3-ukersperiode. (Ønskes fysiske kurs kan dette også avtales. )

Før kurset starter testes alle deltakere i en uttale- og kulturforståelsestest slik at innholdet i kurset kan tilpasses hver deltakers individuelle nivå. Informasjon om innholdet, og hvordan vi jobber sammen for å sikre best mulige resultater, vil bli gitt til alle deltakere og deres ledere før kursoppstart.

Siste kursdag testes deltakerne igjen for å måle utviklingen de har hatt i kurstiden. Et par måneder etter avsluttet kurs tas en siste test i uttale for å måle uttaleprogresjonen til deltakerne.

Vil du bestille kurs, eller ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med oss enten via skjemaet nederst på siden, eller ring Kirsten Olsson (SpeechDesigner) på tlf: +47 91 67 97 82.

 

Historie og bakgrunn

I uttale og kroppsspråk kommuniserer man mer enn bare ord. Man kommuniserer hva man «egentlig» mener. Uttalen og kroppsspråk er en del av identiteten vår, og er noe som oftest ubevisst tilpasses det lokale språket og kulturen. Når den kulturelle og språklige konteksten endres ved at man flytter på seg, tilpasses ikke identiteten, «MEG», den nye språklige og kulturelle konteksten automatisk. SpeechDesigner og Norges Multikulturelle Senter (Nomkus) er begge aktører som tilbyr tjenester hvor integrering, forståelse, muligheter og utvikling står i fokus. Tjenester laget for å utvikle og tilpasse «MEG».

Med bakgrunn i det ovenforstående ble SpeechDesigner og Nomkus enige om et samarbeid: Et prosjekt hvor tjenestene ble slått sammen til et felles konsept for å hjelpe minoritetsspråklige med de språklige og kulturelle utfordringene de møter i sin arbeidshverdag. Resultatet ble kursprogrammet DesignMEG.

Konseptet ble i 2019 gjennomført som et trepartssamarbeid med Kvinesdal kommune, ved Kvinesdal bo- og dagsenter, samt Teknisk Drift. Dette trepartssamarbeidet består av parter innenfor en bredde av fagfelt som sikrer at konseptet er unikt og effektivt. Ved gjennomførelse har dette gitt resultater som påvirket arbeidsmiljø, inkludert egen trivsel og mestring.

 

Vi kan med stolthet si at resultatene fra vårt prosjekt var klare og tydelige:

Det ble registrert at det var enklere for deltakerne å snakke om det å forstå og bli forstått blant sine kollegaer.

Det ble registrert roligere arbeidsdager uten store diskusjoner, noe som blir relatert til kurset både i forhold til uttale og kulturell forståelse.

 

Kontakt oss i dag

  • Skriv gjerne noen ord her om hva henvendelsen din gjelder.