Kurs som hjelper deg å forbedre din uttale. God uttale er viktig. Hvordan vi snakker er like viktig som hva vi sier for å bli forstått, og god uttale bidrar til flere muligheter og bedre kommunikasjon. SpeechDesigners uttaleprogram bidrar til kraftig forbedring av norskuttalen på få timer.

 
Vi benytter oss av den spesialtilpassede SmartMotion metoden  i programmet. En metoden som er utviklet i samarbeid med eksperter på fagområdene nevrovitenskap, logopedi og pedagogikk, og gjør at en lærer uttale på en spennende, enkel og unik måte.
Uttaleprogrammet er for deg som ikke har norsk som morsmål, og som ønsker å forbedre norskuttalen for å bedre forstå og bli forstått i hverdagen din.

 
Kurset gjennomføres digitalt eller med fysiske samlinger i grupper. Digitalt er det delt opp i 3 kursdager av 2 timer. Ved samlinger er det 2 kursdager av 3 timer.

 
For å tilpasse kurset etter akkurat hva du trenger å forbedre i uttalen din, gjennomfører vi en test før og etter kurset. Her måler vi i prosent hvor god den norske uttalen din er og progresjonen din i løpet av kurset. Vi tilbyr også en frivilling 3. test etter at du har trent på den nye uttalen noen måneder.

 

Vi garanterer kraftig forbedring av uttalen din når du bruker våre verktøy.

____________________________________________________________________________________________________________

Kursene er delt opp i ulike nivåer og vi skiller mellom kursoppsett for privatperson og bedriftskunder.

 

Basis program:

Det første nivået er basis programmet hvor grunnlaget legges for verktøyene en skal bruke i uttalen. Vi starter med bokstavlydene, deretter går vi over på melodien (intonasjon) og rytmen i språket. Vi bruker digitale studiohjelpemidler til å måle uttalen og  se hva en bør trene og utvikle videre. I starten må en være bevisst på hvordan en snakker og trener på uttalen, så garanterer vi deg at etter hvert vil du gjøre det helt automatisk. Ved bruk av vår SmartMotion metode og trening, «programmerer»  en språkets uttale i seg selv, og en vil da kunne kommunisere uten å måtte konsentrere seg for å ha riktig uttale  – å snakke med andre blir lettere og de forstår deg.

 

Hva får du:

•  6 timer med instruktør
•  Undervisning, måling og oppfølging av uttaleforbedringen
•  To tester for å måle den norske uttalen og utviklingen; før og etter kurset
•  Arbeidshefte
•  Ukentlige øvingslinker i 3 måneder, totalt 12 øvingslinker (1 hver uke)
•  Kursbevis etter gjennomført kurs

 

Kurspakker:

Privat:
Online  6 timer personlig eller i grupper. Bestill  HER på NoTe.no!

 
Bedrift:

Online 6 timer – be om pristilbud via mail: post@speechdesigner.no
3 ganger av 2 timer over en 3 ukers periode. Antall deltakere 6 – 8 stk.

Samlinger  6 timer – be om pristilbud via mail: post@speechdesigner.no
2 samlinger av 3 timer over en 2 ukers periode. Antall deltakere 6 – 8 stk.

 

Avansert program – dialekt trening.

Programmet utføres digitalt,  personlig med vår instruktør eller i grupper for bedrifter. Det tilbys i pakker på 6-, 12-, eller 18 timer, og er  i hovedsak delt inn i to delformer:

 
Dialektspesialisering: Er bygget opp fra grunndialektene: vest-, øst- og nordnorsk, men vi kan også gjøre det mer spesifikt med å rette programmet mot lokale dialekter.
Personlige egenskaper: Har som mål å finne din personlighet/identitet i det nye språket.

 
Vi starter med en konsultasjonstime, her utarbeides en plan for utviklingen. Hva en ønsker å oppnå er grunnlaget for hvordan timene legges opp, for eksempel:

« en trenger å forstå og gjøre seg forstått på en spesiell dialekt»

«i tillegg til å kommuniserer kompetanse, trenger en å kommunisere personlig karakter og skape kjemi»

 
Privat: Bestilling gjøres via vår instruktør etter at du har gjennomgått Basis programmet, eller send oss en mail post@speechdesigner.no. Det er viktig at du har lært deg verktøyene vi bruker i Basis programmet før du kan gå videre til avansert programmet.

 
Bedrift:

Vi tilbyr gruppeprogram for firmaer. Er det flere ansatte som har utfordringer med å forstå dialekten, la oss lage et program som passer for dem. Eller grupper basert på hvilke roller  eller arbeidsoppgaver de ansatte har.
Vi kommuniserer på ulike måter utfra hvilket budskap vi skal ha frem. Det krever for eksempel tydeligere og mer bevisst bruk av melodi og rytme fra en som kommuniserer via digitale medier, og dette kan vi lære dem.
Ved å utvikle medarbeidere på dette feltet, har vi erfart at det kan øke effektiviteten, gi mindre misforståelser, heve kvaliteten på arbeidet og bedre arbeidsmiljøet.
Kurspakker 6 – 8 deltakere, be om tilbud på mail: post@speechdesigner.no