Vi er utrolig stolte og takknemlige over alle deltakere som har vært på våre uttalekurs og gjennomført DesignMEG programmet. Her kan du se noen av våre kunder og  lese referanser:

Kunder:

 • Kristiansand kommune:
  • Omsorgssentrene
  • Lærlingekontoret i helsefag
  • Tolketjenesten
 • NAV
 • Fagopplæring Sør
 • Kvinesdal Kommune
  • Bo- og dagsenter
  • Avdeling renhold
 • Lyngdal kommune omsorgssenter
 • ViaPartner, Songvår og KSI
 • 07000 Agder Taxi
 • Privatpersoner som kjøper våre kurs på nett via Note.no

 

07000 Agder Taxi har ved flere anledninger, senest våren 2021, gjennomført SpeechDesigner kurs som går på uttale, der deltagerne gjennom praksis får øvd på uttale og får vurdert sin fremgang over tid. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært positive, og vi ser at dette kurset er noe flere kandidater kan ha behov for. I et serviceyrke er kommunikasjon noe av det viktigste, og da er det viktig å kunne gjøre seg godt forstått. Uttale er best lært gjennom praksis samt tilbakemeldinger fra fagpersoner underveis.

 Mirza Becirbegovic

Daglig leder 07000 Agder Taxi

 

 

Å uttale riktig er like viktig som å snakke og forstå. Hvis ikke uttalen er riktig skaper det avstand til mottaker. Etter å ha gjennomført SpeechDesigner-kurset, skulle jeg ønske det var der da jeg først kom til Norge slik at jeg hadde begynt å lære riktig fra dag en. Å lære uttale er like viktig som å lære språket!

Robert Roy Hoffmann avdelingsleder Tolketjenesten

TolkSør Kristiansand kommune.

 

 

 

Uttalekurset jeg gikk på våren 2021 var spennende og lærerikt. Da jeg kom til Norge lærte jeg språket, men uttale var en annen sak. Gjennom uttalekurset har jeg lært hvordan man former de ulike lydene. Dette har gjort at jeg nå snakker tydeligere og med bedre intonasjon.

Raul, 39 år gammel drosjesjåfør fra Mexico som har vært i Norge i 10 år.

DesignMEG:

Kvinesdal Bo- og dagsenter har sammen med Kvinesdal Kommunes avdeling renhold vært med i et pilotprosjekt for DesignMEG hvor 40 deltakere fra 9 nasjonaliteter gjennomførte kurset i 2020 og nytt kurs nå i 2021. Kurset har gjort at de ansatte er blitt mye bedre på språk og arbeidskultur. For oss som arbeidsgiver, for de som bor hos oss og for pårørende har resultatet gitt oss bedre kvalitet og trygghet i vårt arbeid.

Line Daastøl, enhetsleder Kvinesdal Bo- og dagsenter Kvinesdal

 

Fra renhold var det med 13 fast ansatte renholdere og 11 vikarer. Prosjektet har satt fokus på utale og arbeidskultur der de har blitt mye bedre på å kommunisere. Det har også skapt et større samhold mellom de flerkulturelle arbeidstakerne og gitt de mer selvtillit, samt at de tørr å spørre mer og være engasjerte. For avdeling renhold så er det viktig med god kommunikasjon mellom arbeidstaker og brukere av byggene der de renholder, og ikke minst for meg som avdelingsleder som skal organisere arbeidet.

Judith Netlandsnes Haddeland, Kvinesdal Kommune, Avdelingsleder renhold

Kontakt oss i dag

 • Skriv gjerne noen ord her om hva henvendelsen din gjelder.