Tusen takk for din deltakelse på SpeechDesigner uttalekurset.

Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan du har opplevd kurset, og håper derfor at du har mulighet til å fylle ut skjemaet her.

Når skjemaet er fylt ut trykk til slutt på Send knappen som er i bunnen av skjemaet.

 

 

Om deg

Navn
Kjønn(Påkrevd)
Alder(Påkrevd)
Har du gjennomført norskopplæring tidligere?(Påkrevd)

Om kurset

Jeg har deltatt på?(Påkrevd)
Hva er det viktigste du har lært om uttale?(Påkrevd)
Du kan krysse av flere svar
I hvilken grad ble kurset tilpasse deg og utfordringene du har med uttale?(Påkrevd)
Hvor motivert er du til å bruke den nye uttalen?(Påkrevd)
Vil du anbefale kurset til andre?(Påkrevd)

Vår instruktør

Hvordan var det å forstå instruktøren på uttalekurset?(Påkrevd)
Hvor god synes du Øyvind er som instruktør?(Påkrevd)