07000 Agder Taxi har ved flere anledninger, senest våren 2021, gjennomført SpeechDesigner kurs som går på uttale, der deltagerne gjennom praksis får øvd på uttale og får vurdert sin fremgang over tid. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært positive, og vi ser at dette kurset er noe flere kandidater kan ha behov for. I et serviceyrke er kommunikasjon noe av det viktigste, og da er det viktig å kunne gjøre seg godt forstått. Uttale er best lært gjennom praksis samt tilbakemeldinger fra fagpersoner underveis.

 Mirza Becirbegovic

Daglig leder 07000 Agder Taxi