DesignMEG

Kvinesdal Bo- og dagsenter har sammen med Kvinesdal Kommunes avdeling renhold vært med i et pilotprosjekt for DesignMEG hvor 40 deltakere fra 9 nasjonaliteter gjennomførte kurset i 2020 og nytt kurs nå i 2021. Kurset har gjort at de ansatte er blitt mye bedre på språk og arbeidskultur. For oss som arbeidsgiver, for de som bor hos oss og for pårørende har resultatet gitt oss bedre kvalitet og trygghet i vårt arbeid.

Line Daastøl, enhetsleder Kvinesdal Bo- og dagsenter Kvinesdal