Uttalekurset jeg gikk på våren 2021 var spennende og lærerikt. Da jeg kom til Norge lærte jeg språket, men uttale var en annen sak. Gjennom uttalekurset har jeg lært hvordan man former de ulike lydene. Dette har gjort at jeg nå snakker tydeligere og med bedre intonasjon.
Raul, 39 år gammel drosjesjåfør fra Mexico som har vært i Norge i 10 år.